MENU

Fungsi Bahagian

  • Menyediakan Laporan Keseluruhan Tunggakan Hasil Majlis Daerah Kuala Pilah.
  • Mengeluarkan Notis Tunggakan.
  • Merekod dan menyelia Rekod Tunggakan dan Ansuran.
  • Mengurus operasi tunggakan.
  • Menyemak data berkaitan tunggakan dengan pihak luar.
  • Mengutip tunggakan hasil di luar pejabat.
  • Mengemukakan senarai tunggakan untuk tindakan Bahagian Undang-undang dan Penguatkuasaan.