MENU

Jabatan Perkhidmatan Awam sedang menjalankan Kajian Indeks Kesejahteraaan Psikologi Malaysia (IKPM).

Semua pegwai dan kakitangan di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri sembilan adalah DIWAJIBKAN menjawab kajian ini selewat-lewatnya 18 Oktober 2020.

Bagi semua Jabatan di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, tuan/puan dikehendaki memilih Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan di ruangan Agensi

Tuan/puan akan memperolehi keputusan tahap kesejahteraan psikologi diri sendiri.  Penerangan lanjut boleh dilihat di laman sesawang IKPM.

Tuan/puan dikehendaki menghantar keputusan ujian sebagai bukti telah menjawab dalam bentuk gambar/dokumen kepada wakil bahagian/unit.  Keputusan ujian boleh ditutup/diedit jika tuan/puan tidak selesa ianya diketahui oleh orang lain.

Ambil Ujian