MENU

Pengenalan

Bahagian ini merupakan penggerak utama yang bertanggungjawab untuk menguruskan penubuhan, pembelian peralatan dan menyelaraskan semua mesyuarat-mesyuarat Majlis sebagai tambahan kepada messyuarat lain seperti Jawatankuasa Kecil, Integriti, Pengurusan dan Perhimpunan Pagi

 

Objektif

Untuk meningkatkan tahap professionalisme dalam menyediakan perkhidmatan sokongan yang meliputi pentadbiran, perkhidmatan dan penjawatan selaras dengan pekeliling semasa.

 

Fungsi Bahagian

  • Menguruskan perkhidmatan Personel, penjawatan, pengambilan kakitangan, penempatan, pertukaran dan disiplin Majlis Personel.
  • Menguruskan urusan surat-menyurat, mesyuarat keselamatan dan aduan awam.
  • Menguruskan latihan, peperiksaan dan persaraan Majlis Personel.
  • Menyediakan perkhidmatan sewa untuk khemah, meja, kerusi, pemotongan pokok dan perkhidmatan lain selagi ia adalah tugas yang perlu disediakan.
  • Pengurusan tempat letak kereta (parking).