MENU

Pengenalan

Bahagian ini merupakan penggerak utama kepada majlis di mana ia bertanggungjawab menguruskan perjawatan, pembelian peralatan dan menyelaras semua Mesyuarat Penuh Majlis di samping mesyuarat-mesyuarat lain seperti Jawatankuasa Kecil, Keutuhan, Pengurusan dan Perhimpunan Pagi.

 

Objektif

Untuk meningkatkan tahap profesionalisme dalam memberi perkhidmatan sokongan meliputi pentadbiran, perkhidmatan dan perjawatan selaras dengan pekeliling-pekeliling yang sedang berkuatkuasa.

 

Fungsi Bahagian

  • Menguruskan perkhidmatan personel, perjawatan, pengambilan kakitangan, penempatan, pertukaran dan tatatertib Personel Majlis.
  • Menguruskan urusan surat menyurat, mesyuarat-mesyuarat keselamatan dan aduan awam.
  • Menguruskan urusan latihan, peperiksaan dan persaraan Personel Majlis.
  • Memberi perkhidmatan sewaan khemah, kerusi meja, potongan pokok dan lain-lain perkhidmatan yang diperlukan selagi ia merupakan tugasan yang perlu diberikan.
  • Urusan sewa tempat letak kereta (parking).