MENU

1. Pengenalan

Bahagian ini merupakan penggerak utama yang bertanggungjawab untuk menguruskan penubuhan, pembelian peralatan dan menyelaraskan semua mesyuarat sebagai tambahan kepada mesyuarat lain seperti jawatankuasa kecil, Integriti, Pengurusan dan Perhimpunan Pagi.

 

2. Objektif

untuk meningkatkan tahap profesioanalisme dalam menyediakan perkhidmatan sokongan yang meliputi perkhidmatan dan penjawatan selaras dengan pekeliling sedia ada.

 

3.  Fungsi Bahagian

  • Menguruskan urusan surat-menyurat dan mesyuarat keselamatan.