MENU

Pengenalan

Unit ini memberi nasihat undang-undang kepada unit-unit yang terdapat di dalam Majlis Daerah Kuala Pilah.

 

Objektif

Menguatkuasakan semua Undang-Undang Kecil, Perintah-Perintah dan Akta yang telah diberikan kepada majlis untuk dikuatkuasakan selaras dengan perancangan dan pembangunan di Majlis Daerah Kuala Pilah dan mendidik orang ramai agar mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang Majlis.

 

Fungsi Bahagian

  • Memberi nasihat perundangan.
  • Menguatkuasakan Undang-undang yang diterima pakai oleh Majlis Daerah Kuala Pilah.
  • Meminda, menggubal dan memansuhkan Undang-undang Kecil, Peraturan, Perintah dan Kaedah.
  • Menyediakan dan menyemak kertas aduan, pertuduhan dan saman, surat perjanjian dan sewaan harta majlis.
  • Mengkompaun kesalahan-kesalahan yang melanggar undang-undang majlis.
  • Menyemak kerja-kerja pra tindakan makamah serta menjalankan pendakwaan di mahkamah.
  • Memindahkan halangan apabila perlu.
  • Memberi bantuan kepada jabatan yang berkenaan.