MENU

JADUAL MESYUARAT MDKP BULAN MEI 2021

TARIKH

MASA 

PERKARA

10/5/2021

09.30 PAGI

MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) MDKP. BIL 9/2021

- BILIK MESYUARAT MDKP

27/5/2021 09.30 PAGI

MESYUARAT JAWATANKUASA PERLESENAN DAN KESIHATAN MDKP. BIL 3/2021

- BILIK MESYUARAT MDKP

27/5/2021 2.30 PETANG

MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN MDKP. BIL 3/2021

- BILIK GERAKAN PDKP

19/5/2021 09.30 PAGI

MESYUARAT JAWATANKUASA INFRASTRUKTUR DAN ADUAN AWAM MDKP. BIL 3/2021

- BILIK GERAKAN PDKP

25/5/2021 2.30 PETANG

MESYUARAT JAWATANKUASA PELANCONGAN,PELABURAN DAN PENSWASTAAN. BIL 1/2021

- BILIK GERAKAN PDKP

20/5/2021 09.30 PAGI

MESYUARAT JAWATANKUASA LALULINTAS DAN KESELAMATAN JALAN RAYA. BIL 1/2021

- BILIK MESYUARAT MDKP

25/5/2021 09.30 PAGI

MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) MDKP. BIL 10/2021

- BILIK MESYUARAT MDKP

1/6/2021 09.30 PAGI

MESYUARAT PENGURUSAN MDKP. BIL 4/2021

- BILIK GERAKAN PDKP

1/6/2021 2.30 PETANG

MESYUARAT TASK FORCE PENINGKATAN HASIL. BIL 2/2021

- BILIK MESYUARAT MDKP

2/6/2021 9.30 PAGI

MESYUARAT PENUH MAJLIS DAERAH KUALA PILAH. BIL 4/2021

- BILIK GERAKAN PDKP

* Tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa