MENU

JADUAL MESYUARAT MDKP BULAN MAC 2021

TARIKH

MASA 

PERKARA

12/3/2021

09.30 PAGI

MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) MDKP BIL. 5/2021

- BILIK GERAKAN PDKP

17/3/2021

09.30 PAGI

MESYUARAT PENGURUSAN MDKP BIL. 1/2021

- BILIK GERAKAN PDKP

19/3/2021

09.30 PAGI

MESYUARAT JAWATANKUASA PERLESENAN DAN KESIHATAN MDKP BIL. 1/2021

- BILIK MESYUARAT MDKP

25/3/2021

03.00 PETANG

MESYUARAT JAWATANKUASA PERKHIDMATAN PERBANDARAN, INFRASTRUKTUR

DAN KEMUDAHAN AWAM MDKP BIL. 1/2021

- BILIK GERAKAN PDKP

19/3/2021

03.00 PETANG

MESYUARAT MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ) MDKP BIL. 1/2021

-BILIK MESYUARAT PDKP

23/3/2021

10.00 PAGI

MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS

DAERAH KUALA PILAH BIL 6/2021

-BILIK GERAKAN PDKP

25/3/2021

10.00 PAGI

MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN MDKP ) BIL. 1/2021

- BILIK GERAKAN PDKP

30/3/2021

10.00 PAGI

MESYUARAT PENUH MAJLIS DAERAH KUALA PILAH BIL 2/2021

- BILIKGERAKAN PDKP

30/3/2021   03.00 PETANG

MESYUARAT "TASK FORCE " PENINGKATAN HASIL BIL. 1/2021

- BILIK MESYUARAT MDKP

* Tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa