MENU
 • Meningkatkan keupayaan, kewangan dan kecekapan pengurusan sumber tenaga manusia.
 • Mewujudkan dan melaksanakan perancangan yang dinamik, mempergiatkan dan memperkukuhkan
  kemudahan fizikal, sistem, sosial dan ekonomi.
 • Memberi perkhidmatan dan menyediakan kemudahan yang berkualiti kepada masyarakat dengan mengambil
  kira Local Agenda 21 (LA 21).
 • Mempertingkatkan keupayaan Majlis dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan ekonomi
  dan sosial.
 • Meningkatkan penglibatan masyarakat dalam program pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan oleh
  Majlis.