MENU
  • Meningkatkan keupayaan, kewangan dan kecekapan pengurusan sumber tenaga manusia.
  • Mewujudkan dan melaksanakan perancangan yang dinamik, mempergiatkan dan memperkukuhkan kemudahan fizikal, sistem, sosial dan ekonomi.
  • Memberi perkhidmatan dan menyediakan kemudahan yang berkualiti kepada masyarakat dengan mengambil kira Local Agenda 21 (LA 21).
  • Mempertingkatkan keupayaan Majlis dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan ekonomi dan sosial.
  • Meningkatkan penglibatan masyarakat dalam program pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan oleh Majlis.