MENU

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2021

APRIL - JUN

Bil.

Piagam Pelanggan

Tempoh

Pencapaian (%)

April

Mei

Jun

1.

 

Permohonan lesen perniagaan baru

6 Minggu

125

Permohonan

100%

45

Permohonan

100%

15

Permohonan

100%

2.

Permohonan untuk lesen penjaja

6 Minggu

24

Permohonan

100%

1

Permohonan

100%

2

Permohonan

100%

3.

Permohonan lesen sementara untuk jualan bermusim

Serta-merta

10

Permohonan

100%

1

Permohonan

100%

4

Permohonan

100%

4.

Permohonan lesen iklan/kain rentang

Serta-merta

22

Permohonan

100%

13

Permohonan

100%

3

Permohonan

100%

5.

Permit perniagaan kaki lima

2 Hari

2

Permohonan

100%

1

Permohonan

100%

3

Permohonan

100%

6.

 

Permit kerja kecil (pelan standard) (wang pertaruhan diperlukan dan akan dikembalikan setelah kerja pembinaan siap dan bahan binaan dibersihkan)

14 Hari

24

Permohonan

100%

15

Permohonan

100%

1

Permohonan

100%

7.

Menyelenggara pokok-pokok renek di kawasan pengindahan mengikut jadual

Sebulan sekali

100%

100%

100%

8.

Membekalkan tempahan bunga hiasan bagi acara rasmi dan keraian

Sehari sebelum acara

100%

100%

100%

9.

Memberi akuan penerimaan aduan SISPAA/Aduan

3 Hari bekerja

31

23

22

10.

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC

100% kurang dari 14 hari

100%

100%

100%

11.

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan pra rundingan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan

100% kurang dari 14 hari

100%

100%

 

100%

12.

Menyediakan ulasan perancangan pemilikan tanah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan

100% kurang dari 14 hari 100% 100% 100%
13.

Menyediakan ulasan permohonan penamaan nama taman, nama jalan dan nombor bangunan dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC

100% kurang dari 14 hari 100% 100% 100%
14.

Menyediakan ulasan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan daripada Bahagian OSC

100% kurang dari 14 hari 100% 100% 100%
 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2021

JANUARI - MAC

Bil.

Piagam Pelanggan

Tempoh

Pencapaian (%)

Jan

Feb

Mac

1.

Permohonan lesen perniagaan baru

6 Minggu

41 Permohonan

100%

11

Permohonan

100%

23

Permohonan

100%

2.

Permohonan untuk lesen penjaja

6 Minggu

29 Permohonan

100%

25

Permohonan

100%

15

Permohonan

100%

3.

Permohonan lesen sementara untuk jualan bermusim

Serta-merta

1

Permohonan

100%

4

Permohonan

100%

8

Permohonan

100%

4.

Permohonan lesen iklan/kain rentang

Serta-merta

13

Permohonan

100%

16

Permohonan

100%

24 Permohonan

100%

5.

Permit perniagaan kaki lima

 

2 Hari

12

Permohonan

100%

5

Permohonan

100%

10 Permohonan

100%

6.

Permit kerja kecil (pelan standard) (wang pertaruhan diperlukan dan akan dikembalikan setelah kerja pembinaan siap dan bahan binaan dibersihkan)

14 Hari

34

Permohonan

100%

27 Permohonan

100%

35 Permohonan

100%

7.

Menyelenggara pokok-pokok renek di kawasan pengindahan mengikut jadual

Sebulan sekali

100%

100%

 

100%

8.

Membekalkan tempahan bunga hiasan bagi acara rasmi dan keraian

Sehari sebelum acara

100%

100%

100%

9.

Memberi akuan penerimaan aduan SISPAA/Aduan

3 Hari bekerja

39 Aduan

100%

19 Aduan

100%

60 Aduan

100%

10.

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC

100% kurang dari 14 hari

100%

100%

100%

11.

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan pra rundingan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan

100% kurang dari 14 hari

100%

100%

100%

12.

Menyediakan ulasan perancangan pemilikan tanah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan

100% kurang dari 14 hari 100% 100% 100%
13. Menyediakan ulasan permohonan penamaan nama taman, nama jalan dan nombor bangunan dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC 100% kurang dari 14 hari 100% 100% 100%
14. Menyediakan ulasan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan daripada Bahagian OSC 100% kurang dari 14 hari 100% 100% 100%