MENU

Bil

Piagam Pelanggan

1)     

Permohonan lesen perniagaan baru

 

2)     

Permohonan untuk lesen penjaja.

3)    

Permohonan lesen sementara untuk jualan bermusim.

4)     

Permohonan lesen iklan/kain rentang.

5)     

Permit perniagaan kaki lima (dari tarikh permohonan bagi musim perayaan)

6)     

Permit kerja kecil (pelan standard) (wang pertaruhan diperlukan dan akan dikembalikan setelah kerja pembinaan siap dan bahan binaan dibersihkan).

7)     

Menyelenggara pokok-pokok renek di kawasan pengindahan mengikut jadual.

8)     

Membekalkan tempahan bunga hiasan bagi acara rasmi dan keraian.

9) 

Memberi akuan penerimaan aduan http://eaduan.mdkp.gov.my

10) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

11) 

Menyediakan ulasan perancangan bagi permohonan pra rundingan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

12) 

Menyediakan ulasan perancangan pemilikan tanah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.

13) 

Menyediakan ulasan permohonan penamaan nama taman, nama jalan dan nombor bangunan dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan daripada Bahagian OSC.

14) 

Menyediakan ulasan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan daripada Bahagian OSC.