MENU

Mohon rujuk di pautan.

1. Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) di bawah Kod Bidang 221502 - Mesin dan Peralatan Pejabat serta masih dibenarkan membuat sebut harga pada masa ini untuk menjalankan perkhidmatan tersebut.

2. Syarikat yang berminat boleh memuat turun Borang Sebut Harga

3. Tarikh tutup pada 23 OGOS 2021, 12.00 Tengah Hari