MENU

Tawaran  adalah dibuka kepada  kontraktor Bumiputera  yang berdaftar  dengan CIDB dan mempunyai Perakuan  Pendaftaran  Kontraktor  (PPK)  dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)  dengan Gred G1 di bawah tajuk yang bersesuaian  dan berdaftar  dengan  Majlis Daerah  Kuala  Pilah  yang masih sah bagi menyertai sebutharga kerja-kerja di bawah:            

                                                                                                                                          

Bil.

Rujukan MDKP

No. Sebut Harga

Projek

Pengkhususan

Tarikh Tutup / Jam

Gred / Kod Bidang

1

MDKP

647/09/00/039/22

S12/2022

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK BERISIKO BAGI TAMAN DI BAWAH SELIAAN MAJLIS DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN

TAMAN SERI TERACHI

CE14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/03/2022

(Rabu) sebelum 12.00

Tengahari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1

2

MDKP

647/09/00/038/22

S13/2022

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK BERISIKO BAGI TAMAN DI BAWAH SELIAAN MAJLIS DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN

TAMAN SELASIH

CE14

3

MDKP

647/09/00/037/22

S14/2022

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK BERISIKO BAGI TAMAN DI BAWAH SELIAAN MAJLIS DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN

TAMAN SERI ULU

BENDUL

CE14