MENU

Dimaklumkan Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) akan melaksanakan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 (Banci 2020) bagi mendapatkan stok profil penduduk dan perumahan yang komprehensif serta terperinci sehingga ke peringkat geografi terkecil sebagai penanda aras bagi ciri-ciri demografi dan sosioekonomi penduduk yang terkini.

Sehubungan dengan itu, semua penjawat awam di Negeri Sembilan adalah diwajibkan untuk menjawab soal selidik Banci 2020 secara atas talian atau e-Cencus bermula 7 Julai hingga 30 September 2020.  Maklmat lanjut tentang tatacara pengisian e-Census boleh diperoleh di laman web mycensus

Jalankan Banci