MENU

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2017

Bil Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi

Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
1 Pendaftaran dan semakan aduan Awam (e-aduan)
31
0.95 35 11.88 30 0.8 34 1.0 25 0.77    
2 Permohonan lesen perniagaan (e-lesen) 33 1.0 30 1.02 33 0.8 32 0.93 31 0.95    
3 Permohonan Sewaan Gerai (e-sewa) 4 0.1 5 0.17 5 0.13 3 0.09 6 0.18    
4 Semakan dan bayaran Cukai Taksiran (e-cukai) 1627 49.8 1300 44.14 1986 0.51 1789 52.13 1596 49.15    
5 Semakan dan bayaran Kompaun (e-kompaun)
78
2.4 70 2.38 77 1.97 69 2.01 71 2.19    
6 Semakan dan bayaran Lesen Perniagaan (e-lesen) 343 10.5 200 679 386 9.88 296 8.62 328 10.1    
7 Semakan dan bayaran Sewaan Gerai (e-sewa)
86
2.6 85 2.89 81 2.72 75 2.19 83 2.56    
8 Semakan dan bayaran bil pelbagai (e-bayar)
1047
32.1 1200 5.08 1293 33.08 1120 32.63 1096 33.75    
9 Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 16 0.5 20 0.68 18 0.46 13 0.38 9 0.28    
10 Semakan pembayaran pembekal (e-pembekal) 0 0 0 0 1 0.26 0 0 2 0.06    
11 Maklumbalas Awam 0 0 0 0 0 0 1 0.03 0 0    
  Jumlah
3265
100 2945 100 3910 100 3432 100 3247 100    

 

Bil Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi

Julai
%
Ogos
%
Sep
%
Okt
%
Nov
%
Dis
%
1 Pendaftaran dan semakan aduan Awam (e-aduan)
 
                     
2 Permohonan lesen perniagaan (e-lesen)                        
3 Permohonan Sewaan Gerai (e-sewa)                        
4 Semakan dan bayaran Cukai Taksiran (e-cukai)                        
5 Semakan dan bayaran Kompaun (e-kompaun)
 
                     
6 Semakan dan bayaran Lesen Perniagaan (e-lesen)                        
7 Semakan dan bayaran Sewaan Gerai (e-sewa)
 
                     
8 Semakan dan bayaran bil pelbagai (e-bayar)
 
                     
9 Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar                        
10 Semakan pembayaran pembekal (e-pembekal)                        
11 Maklumbalas Awam                        
  Jumlah