MENU

                                                          STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2021

 

Bil

     Nama Perkhidmatan

                               Bilangan Transaksi
Jan

Peratus

( % )

Feb

Peratus

( % )

Mac

Peratus

( % )

1 Penerimaan Aduan Awam 11 0.89 5 0.30 60 14.49
2 Pembayaran Cukai Taksiran 1,192 96.28 1,639 97.50 303 73.18
3 Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 33 2.67 36 2.14 37 8.93
4 Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5 Permohonan OSC 3.0 Plus 2 0.16 1 0.06 14 3.38
                          Jumlah 1,238 100.00 1,681 100.00 414 100.00