MENU

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2019

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun %
1 Pendaftaran dan semakan aduan Awam (e-aduan) 49 1.27 27 0.87 43 1.37 24 0.72 23 0.59 16 0.40
2 Permohonan lesen perniagaan (e-lesen) 30 0.78 30 0.97 32 1.02 31 0.93 28 0.72 28 0.71
3 Permohonan Sewaan Gerai (e-sewa) 7 0.18 3 0.10 4 0.13 6 0.18 2 0.05 5 0.13
4 Semakan dan bayaran Cukai Taksiran (e-cukai) 1803 46.61 1455 47.12 1298 41.36 1550 46.31 1440 36.93 1950 49.30
5 Semakan dan bayaran Kompaun (e-kompaun) 88 2.28 64 2.07 69 2.20 80 2.39 73 1.87 65 1.64
6 Semakan dan bayaran Lesen Perniagaan (e-lesen) 420 10.86 240 7.77 333 10.61 365 10.91 285 7.31 298 7.53
7 Semakan dan bayaran Sewaan Gerai (e-sewa) 88 2.28 69 2.23 83 2.64 85 2.54 77 1.97 93 2.35
8 Semakan dan bayaran bil pelbagai (e-bayar) 1370 35.42 1189 38.50 1265 40.31 1199 35.82 1963 50.35 1490 37.67
9 Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 12 0.31 11 0.36 10 0.32 7 0.21 7 0.18 8 0.20
10 Semakan pembayaran pembekal (e-pembekal) 1 0.03 0 0.00 1 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 Maklumbalas Awam 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 2 0.05
  Jumlah 3868 100 3088 100 3138 100 3347 100 3899 100 3955 100

 

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Julai % Ogos % Sep % Okt % Nov % Dis %
1 Pendaftaran dan semakan aduan Awam (e-aduan) 45 1.19 38 1.02 21 0.55 42 1.49 54 1.41 37 1.06
2 Permohonan lesen perniagaan (e-lesen) 40 1.06 35 0.94 29 0.76 22 0.78 38 0.99 46 1.32
3 Permohonan Sewaan Gerai (e-sewa) 7 0.18 4 0.11 4 0.10 10 0.36 8 0.21 5 0.14
4 Semakan dan bayaran Cukai Taksiran (e-cukai) 1860 49.15 1800 48.37 2100 55.06 1210 43.01 1984 51.79 1672 47.98
5 Semakan dan bayaran Kompaun (e-kompaun) 75 1.98 60 1.61 55 1.44 88 3.13 61 1.59 80 2.30
6 Semakan dan bayaran Lesen Perniagaan (e-lesen) 298 7.88 250 6.72 160 4.20 192 6.83 250 6.53 240 6.89
7 Semakan dan bayaran Sewaan Gerai (e-sewa) 70 1.85 75 2.02 83 2.18 78 2.77 64 1.67 56 1.61
8 Semakan dan bayaran bil pelbagai (e-bayar) 1380 36.47 1450 38.97 1355 35.53 1160 41.24 1360 35.50 1342 38.51
9 Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 8 0.21 7 0.19 6 0.16 8 0.28 10 0.26 6 0.17
10 Semakan pembayaran pembekal (e-pembekal) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 Maklumbalas Awam 1 0.03 2 0.05 1 0.03 3 0.11 2 0.05 1 0.03
  Jumlah 3784 100 3721 100 3814 100 2813 100 3831 100 3485 100