MENU

 

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2018

Bil Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi

Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
1 Pendaftaran dan semakan aduan Awam (e-aduan)
27
0.72 32 1.07 44 1.37 50 1.48 26 0.65 21 0.53
2 Permohonan lesen perniagaan (e-lesen) 34 0.91 32 1.07 31 0.97 29 0.86 29 0.72 30 0.76
3 Permohonan Sewaan Gerai (e-sewa) 6 0.16 2 0.07 3 0.09 5 0.15 3 0.07 4 0.10
4 Semakan dan bayaran Cukai Taksiran (e-cukai) 1702 45.47 1411 47.10 1368 42.71 1553 46.07 1540 38.24 1971 49.80
5 Semakan dan bayaran Kompaun (e-kompaun)

 85

2.27 62 2.07 71 2.22 77 2.28 64 1.59 69 1.74
6 Semakan dan bayaran Lesen Perniagaan (e-lesen) 417 11.14 239 7.98 330 10.30 344 10.20 298 7.40 287 7.25
7 Semakan dan bayaran Sewaan Gerai (e-sewa)
92
2.46 70 2.34 88 2.75 84 2.49 76 1.89 91 2.30
8 Semakan dan bayaran bil pelbagai (e-bayar)
1368
36.55 1139 38.02 1255 39.18 1220 3.62 1983 49.24 1476 37.29
9 Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 11 0.29 9 0.30 12 0.37 8 0.24 8 0.20 7 0.18
10 Semakan pembayaran pembekal (e-pembekal) 1 0.03 0 0 1 0.03 0 0 0 0 0 0
11 Maklumbalas Awam 0 0 0 0 0 0 1 0.03 0 0 2 0.05
  Jumlah
3743
100 2996 100 3203 100 3371 100 4027 100 3958 100

 

Bil Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi

Julai
%
Ogos
%
Sep
%
Okt
%
Nov
%
Dis
%
1 Pendaftaran dan semakan aduan Awam (e-aduan)
36
0.96 142 3.69 9 0.02 184 6.33 74 1.97 42 2.19
2 Permohonan lesen perniagaan (e-lesen) 41 1.10 39 1.01 30 0.81 21 0.72 35 0.93 48 2.50
3 Permohonan Sewaan Gerai (e-sewa) 5 0.13 3 0.08 3 0.08 9 0.31 6 0.16 4 0.21
4 Semakan dan bayaran Cukai Taksiran (e-cukai) 1865 49.99 1900 49.39 2073 55.82 1174 40.41 1894 50.44 1662 86.52
5 Semakan dan bayaran Kompaun (e-kompaun)

69

1.85 59 1.53 61 1.64 90 3.10 57 1.52 78 4.06
6 Semakan dan bayaran Lesen Perniagaan (e-lesen) 303 8.12 204 5.30 158 4.25 193 6.64 241 6.42 226 11.76
7 Semakan dan bayaran Sewaan Gerai (e-sewa)
69
1.85 70 1.82 82 2.21 77 2.65 63 1.68 54 2.81
8 Semakan dan bayaran bil pelbagai (e-bayar)
1335
35.78 1422 36.96 1290 34.73 1147 39.48 1374 36.59 1296 67.46
9 Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 7 0.19 6 0.16 7 0.19 7 0.24 9 0.24 5 0.26
10 Semakan pembayaran pembekal (e-pembekal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Maklumbalas Awam 1 0.03 2 0.05 1 0.03 3 0.10 2 0.01 2 0.10
  Jumlah
3731
100 3847 100 3714 100 2905 100 3755 100 1921 100