MENU

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2017

Bil Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi

Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
1 Pendaftaran dan semakan aduan Awam (e-aduan)
31
0.95 35 11.88 30 0.8 34 1.0 25 0.77 18 0.48
2 Permohonan lesen perniagaan (e-lesen) 33 1.0 30 1.02 33 0.8 32 0.93 31 0.95 33 0.89
3 Permohonan Sewaan Gerai (e-sewa) 4 0.1 5 0.17 5 0.13 3 0.09 6 0.18 4 0.11
4 Semakan dan bayaran Cukai Taksiran (e-cukai) 1627 49.8 1300 44.14 1986 0.51 1789 52.13 1596 49.15 1854 49.85
5 Semakan dan bayaran Kompaun (e-kompaun)
78
2.4 70 2.38 77 1.97 69 2.01 71 2.19 82 2.20
6 Semakan dan bayaran Lesen Perniagaan (e-lesen) 343 10.5 200 679 386 9.88 296 8.62 328 10.1 287 7.68
7 Semakan dan bayaran Sewaan Gerai (e-sewa)
86
2.6 85 2.89 81 2.72 75 2.19 83 2.56 77 2.07
8 Semakan dan bayaran bil pelbagai (e-bayar)
1047
32.1 1200 5.08 1293 33.08 1120 32.63 1096 33.75 1350 36.30
9 Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 16 0.5 20 0.68 18 0.46 13 0.38 9 0.28 9 0.24
10 Semakan pembayaran pembekal (e-pembekal) 0 0 0 0 1 0.26 0 0 2 0.06 3 0.08
11 Maklumbalas Awam 0 0 0 0 0 0 1 0.03 0 0 2 0.05
  Jumlah
3265
100 2945 100 3910 100 3432 100 3247 100 3719 100

 

Bil Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi

Julai
%
Ogos
%
Sep
%
Okt
%
Nov
%
Dis
%
1 Pendaftaran dan semakan aduan Awam (e-aduan)
27
0.79 23 0.71 22 0.68 36 1.39 31 1.10 85 0.38
2 Permohonan lesen perniagaan (e-lesen) 32 0.93 32 0.99 33 1.02 29 1.12 31 1.10 30 1.06
3 Permohonan Sewaan Gerai (e-sewa) 3 0.08 5 0.15 4 0.12 6 0.23 5 0.18 3 0.11
4 Semakan dan bayaran Cukai Taksiran (e-cukai) 1787 52.16 1627 55.05 1590 49.06 1089 42.13 1241 44.02 1001 35.52
5 Semakan dan bayaran Kompaun (e-kompaun)
70
2.04 69 2.13 77 2.38 58 2.24 63 2.23 50 1.77
6 Semakan dan bayaran Lesen Perniagaan (e-lesen) 297 8.67 344 10.60 328 10.12 260 10.06 311 11.03 201 7.13
7 Semakan dan bayaran Sewaan Gerai (e-sewa)
78
2.28 85 2.62 82 2.53 89 3.44 85 3.02 49 1.74
8 Semakan dan bayaran bil pelbagai (e-bayar)
1119
32.66 1045 32.20 1093 33.72 1010 39.07 1039 36.86 1390 49.33
9 Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 12 0.35 15 0.46 10 0.31 8 0.31 13 0.46 9 0.32
10 Semakan pembayaran pembekal (e-pembekal) 0 0 0 0 2 0.06 0 0 0 0 0 0
11 Maklumbalas Awam 1 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jumlah
3426
100 3245 100 3241 100 2585 100 2819 100 2818 100