MENU


STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2016

Bil Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi

Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
1 Pendaftaran dan semakan aduan Awam (e-aduan)
36
1.1 33 0.88 30 0.8 34 1.0 25 0.77 33 0.88
2 Permohonan lesen perniagaan (e-lesen) 33 1.0 35 0.93 33 0.8 32 0.93 31 0.95 35 0.93
3 Permohonan Sewaan Gerai (e-sewa) 4 0.1 2 0.05 5 0.13 3 0.09 6 0.18 2 0.05
4 Semakan dan bayaran Cukai Taksiran (e-cukai) 1627 49.8 1864 49.6 1986 0.51 1789 52.13 1596 49.15 1864 49.6
5 Semakan dan bayaran Kompaun (e-kompaun)
78
2.4 83 2.21 77 1.97 69 2.01 71 2.19 83 2.21
6 Semakan dan bayaran Lesen Perniagaan (e-lesen) 343 10.5 289 7.69 386 9.88 296 8.62 328 10.1 289

7.69

7 Semakan dan bayaran Sewaan Gerai (e-sewa)
86
2.6 79 2.1 81 2.72 75 2.19 83 2.56 79 2.1
8 Semakan dan bayaran bil pelbagai (e-bayar)
1047
32.0 1358 36.14 1293 33.08 1120 32.63 1096 33.75 1358 36.14
9 Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 16 0.5 10 0.27 18 0.46 13 0.38 9 0.28 10 0.27
10 Semakan pembayaran pembekal (e-pembekal) 0 0 3 0.08 1 0.26 0 0 2 0.06 3 0.08
11 Maklumbalas Awam 0 0 2 0.05 0 0 1 0.03 0 0 2 0.05
  Jumlah
3270
100 3758 100 3910 100 3432 100 3247 100 3758 100

 

Bil Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi

Julai
%
Ogos
%
Sep
%
Okt
%
Nov
%
Dis
%
1 Pendaftaran dan semakan aduan Awam (e-aduan)
34
1.0 36 1.1 25 0.77 19 0.74 32 1.03 34 1.11
2 Permohonan lesen perniagaan (e-lesen) 32 0.93 33 1.0 31 0.95 29 1.13 34 1.10 38 1.25
3 Permohonan Sewaan Gerai (e-sewa) 3 0.9 4 0.1 6 0.18 2 0.078 5 0.16 3 0.10
4 Semakan dan bayaran Cukai Taksiran (e-cukai) 1789 52.13 1627 49.8 1596 49.15 1096 42.76 1300 42.00 1289 42.23
5 Semakan dan bayaran Kompaun (e-kompaun)
69
2.01 78 2.4 71 2.19 56 2.18 75 2.42 69 2.26
6 Semakan dan bayaran Lesen Perniagaan (e-lesen) 296 8.62 343 10.5 328 10.1 268 10.456 250 8.07 238 7.80
7 Semakan dan bayaran Sewaan Gerai (e-sewa)
75
2.19 86 2.6 83 2.56 85 3.316 85 2.75 79 2.59
8 Semakan dan bayaran bil pelbagai (e-bayar)
1120
32.63 1047 32.0 1096 33.75 1003 39.13 1300 42.00 1289 42.23
9 Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 13 0.38 16 0.5 9 0.28 5 0.195 15 0.48 13 0.43
10 Semakan pembayaran pembekal (e-pembekal) 0 0 0 0 2 0.06 0 0 0 0 0 0
11 Maklumbalas Awam 1 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jumlah
3432
100 3270 100 3247 100 2563 100 3096 100 3052 100