MENU

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2015

Bil Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi

Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
1 Pendaftaran dan semakan aduan Awam (e-aduan)
36
1.1 33 0.88 30 0.8 34 1.0 38 1.17 36 1.07
2 Permohonan lesen perniagaan (e-lesen) 33 1.0 35 0.93 33 0.8 32 0.93 30 0.92 32 0.95
3 Permohonan Sewaan Gerai (e-sewa) 4 0.1 2 0.05 5 0.13 3 0.09 1 0.03 4 0.12
4 Semakan dan bayaran Cukai Taksiran (e-cukai) 1627 49.8 1864 49.6 1986 0.51 1789 52.13 1598 49.2 1336 39.77
5 Semakan dan bayaran Kompaun (e-kompaun)
78
2.4 83 2.21 77 1.97 69 2.01 85 2.62 79 2.35
6 Semakan dan bayaran Lesen Perniagaan (e-lesen) 343 10.5 289 7.69 386 9.88 296 8.62 301 9.27 323 9.62
7 Semakan dan bayaran Sewaan Gerai (e-sewa)
86
2.6 79 2.1 81 2.72 75 2.19 83 2.56 89 2.65
8 Semakan dan bayaran bil pelbagai (e-bayar)
1047
32.0 1358 36.14 1293 33.08 1120 32.63 1096 33.74 1439 42.84
9 Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 16 0.5 10 0.27 18 0.46 13 0.38 11 0.34 15 0.45
10 Semakan pembayaran pembekal (e-pembekal) 0 0 3 0.08 1 0.26 0 0 2 0.06 1 0.03
11 Maklumbalas Awam 0 0 2 0.05 0 0 1 0.03 3 0.09 2 0.06
  Jumlah
3270
100 3758 100 3910 100 3432 100 3248 100 3359 100

 

Bil Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi

Julai
%
Ogos
%
Sep
%
Okt
%
Nov
%
Dis
%
1 Pendaftaran dan semakan aduan Awam (e-aduan)
33
1.06 30

1.04

35 11.88 34 1.10 32 1.03 34 1.11
2 Permohonan lesen perniagaan (e-lesen) 36 1.16 35 1.21 30 1.02 31 1.00 34 1.10 38 1.25
3 Permohonan Sewaan Gerai (e-sewa) 5 0.16 4 0.14 5 0.17 4 0.13 5 0.16 3 0.10
4 Semakan dan bayaran Cukai Taksiran (e-cukai) 1500 48.37 1400 48.54 1300 44.14 1400 45.40 1300 42.00 1289 42.23
5 Semakan dan bayaran Kompaun (e-kompaun)
80
2.58 75 2.60 70 2.38 70 2.27 75 2.42 69 2.26
6 Semakan dan bayaran Lesen Perniagaan (e-lesen) 300 9.67 250 8.67 200 6.79 400 12.97 250 8.07 238 7.80
7 Semakan dan bayaran Sewaan Gerai (e-sewa)
85
2.74 80 2.77 85 2.89 80 2.59 85 2.75 79 2.59
8 Semakan dan bayaran bil pelbagai (e-bayar)
1047
33.76 1000 34.67 1200 5.08 1045 33.88 1300 42.00 1289 42.23
9 Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 15 0.48 10 0.35 20 0.68 20 0.65 15 0.48 13 0.43
10 Semakan pembayaran pembekal (e-pembekal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Maklumbalas Awam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jumlah
3101
100 2884 100 2945 100 3084 100 3096 100 3052 100