MENU

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2014

Bil Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi

Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
1 Pendaftaran dan semakan aduan Awam (e-aduan)
36
1.1 34 0.6 34 3 35 0.3 33 0.1 37 0.3
2 Permohonan lesen perniagaan (e-lesen) 33 1.0 53 1.0 35 3 32 0.9 42 0.6 45 0.7
3 Permohonan Sewaan Gerai (e-sewa) 4 0.1 1 0.02 1 0.1 5 0.2 2 0.8 4 0.6
4 Semakan dan bayaran Cukai Taksiran (e-cukai) 1627 49.8 4321 80.7 362 31.3 1756 51.2 1825 52 1933 55.7
5 Semakan dan bayaran Kompaun (e-kompaun)
78
2.4 28 0.5 3 0.3 98 2.7 90 2.9 91 2.9
6 Semakan dan bayaran Lesen Perniagaan (e-lesen) 343 10.5 88 1.6 53 4.6 329 8.5 321 7.3 322 7.1
7 Semakan dan bayaran Sewaan Gerai (e-sewa)
86
2.6 56 1.0 59 5.1 85 2.2 72 2.5 75 2.3
8 Semakan dan bayaran bil pelbagai (e-bayar)
1047
32.0 768 14.3 597 51.6 1152 32.8 1023 32.5 1145 29.2
9 Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 16 0.5 3 0.1 12 1 20 1.2 18 1.3 17 1.2
10 Semakan pembayaran pembekal (e-pembekal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Maklumbalas Awam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jumlah
3270
100 5352 100 1156 100 3512 100 3426 100 3669 100

 

Bil Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi

Julai
%
Ogos
%
Sep
%
Okt
%
Nov
%
Dis
%
1 Pendaftaran dan semakan aduan Awam (e-aduan)
31
1.59 29 2.45 25 2.20 28 1.91 30 2.46 27 1.92
2 Permohonan lesen perniagaan (e-lesen) 29 1.49 16 1.35 24 2.12 22 1.50 25 2.05 28 1.20
3 Permohonan Sewaan Gerai (e-sewa) 2 0.10 0 0 4 0.01 3 0.20 5 0.41 4 0.28
4 Semakan dan bayaran Cukai Taksiran (e-cukai) 1542 79.36 654 55.32 489 43.19 824 56.43 513 42.11 712 50.78
5 Semakan dan bayaran Kompaun (e-kompaun)
32
1.64 24 2.03 48 4.24 39 2.67 42 3.44 28 1.20
6 Semakan dan bayaran Lesen Perniagaan (e-lesen) 26 13.38 31 2.62 24 2.12 24 1.64 27 2.21 29 2.06
7 Semakan dan bayaran Sewaan Gerai (e-sewa)
359
18.47 254 21.48 310 27.38 298 20.41 324 26.60 311 22.18
8 Semakan dan bayaran bil pelbagai (e-bayar)
256
13.17 159 13.45 198 17.49 204 13.97 236 19.37 241 17.18
9 Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Semakan pembayaran pembekal (e-pembekal) 25 1.28 15 1.26 10 0.01 18 1.23 16 1.31 22 1.56
11 Maklumbalas Awam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jumlah
1943
100 1182 100 1132 100 1460 100 1218 100 1402 100