MENU

Nawal binti Mohamed Amin

( Puan Nawal Binti Mohamed Amin )
Yang DiPertua
Majlis Daerah Kuala Pilah

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum dan salam sejahtera, kepada pelawat-pelawat Laman Web Majlis Daerah Kuala Pilah.

Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Datang ke Portal Rasmi Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP). Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada pengunjung-pengunjung Portal Rasmi MDKP, kami di MDKP sentiasa menerokai dan mencari idea-idea serta kaedah-kaedah baharu untuk memberi perkhidmatan yang cekap dan terbaik kepada seluruh komuniti di Kuala Pilah.

Pengunjung-pengunjung Portal Rasmi MDKP akan disajikan dengan paparan terkini mengenai perkhidmatan yang disediakan dan juga maklumat mengenai organisasi MDKP. Kami di MDKP sentiasa mengalu-alukan sebarang pendapat atau cadangan dari pengunjung Portal Rasmi ini bagi kami menjayakan visi organisasi dan merealisasikan pembangunan ICT dalam membentuk sebuah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang mampu memberi kepuasan serta perkhidmatan yang terbaik kepada semua pihak khususnya komuniti di Kuala Pilah.

Bersesuaian dengan matlamat MDKP untuk menyebarkan maklumat mengenai organisasinya, ingin saya war-warkan mengenai e-Perkhidmatan yang disediakan di dalam Portal Rasmi ini yang bertujuan untuk memudahkan semua pelanggan terutamanya di dalam memberikan perkhidmatan yang lebih cekap, tepat dan berkesan.

Selain itu, e-Perkhidmatan ini juga menyediakan kemudahan muat turun (download) semua borang yang berkenaan dengan perkhidmatan bagi melicinkan urusan pentadbiran dan selaras dengan usaha kerajaan bagi mengurangkan karenah birokrasi di agensi kerajaan.

Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Portal Rasmi ini secara berterusan. Terima kasih juga ditujukan kepada pengunjung-pengunjung yang sentiasa memberikan idea-idea bernas yang menjadi panduan untuk kami memperbaiki dan meningkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan ke tahap yang lebih cemerlang seperti mana yang dihasratkan oleh kerajaan.