MENU

Misi
Merancang, mengurus dan melaksanakan pembangunan, secara efisyen serta meningkatkan hasil dengan efektif untuk kesejahteraan komuniti Kuala Pilah.

Visi
Kuala Pilah ke arah perbandaran 2035