MENU

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA

(DALAM TEMPOH JAMINAN) KELENGKAPAN ICT BAGI MAJLIS DAERAH KUALA PILAH TAHUN 2023

 

  1. Sebutharga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian

             Kewangan Malaysia (KKM) serta masih dibenarkan membuat sebut harga pada masa ini untuk 

             menjalankan perkhidmatan berikut :-         

Tajuk Perkhidmatan

Syarat  Kelayakan

Tarikh/

Masa & Lokasi Berkumpul

Tarikh Peroleh Borang Sebutharga dan Harga

Tarikh

Tutup Tender/

Sebutharga

 

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) KELENGKAPAN ICT BAGI MAJLIS DAERAH KUALA PILAH TAHUN 2023

 

 

Kementerian Kewangan

Kod Bidang :

 

210101

 

 

Lawatan

Tapak

 

TIADA

 

Syarikat yang Berminat Boleh Membeli Borang Sebut Harga di Kaunter Hasil, MDKP

 

Tarikh:

19 September 2023

 hingga

2 Oktober 2023

 

Harga :

RM30.00

Senaskah

 

 

Tarikh:

2 Oktober 2023

 

Masa:

12.00 Tengah hari

 

  1. Tawaran Sebut harga  hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan dimasukkan ke 

             dalam Peti Tender A di Tingkat 1, Bahagian Kejuruteraan dan Bangunan serta

             meletakkan Tajuk Sebutharga di kiri sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada:

 

                                 BAHAGIAN PERKHIDMATAN DAN PENTADBIRAN

                                                MAJLIS DAERAH KUALA PILAH

                                                        72009 KUALA PILAH

                                               NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

 

  1. Pihak Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) tidak akan terikat untuk menerima sebut harga

             yang terendah atau sebarang tawaran lain dan juga tidak memberi sebarang alasan kepada

             sebut harga yang tidak berjaya.                

  1. TIDAK DIBENARKAN untuk membuat pakatan harga/kartel seperti yang diarahkan oleh

             Pejabat Kewangan Negeri bertarikh 30 Julai 2020.

  1. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut bolehlah menghubungi talian:

Tel : 06-4812075 / 06-4821292 dan Fax : 06-4811042.