MENU

Tawaran adalah dibuka kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred G1 di bawah tajuk yang bersesuaian dan berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah Tahun 2023 bagi menyertai sebutharga bagi kerja-kerja di bawah:-

Bil Rujukan MDKP No. Sebut Harga Projek Gred &
Pengkhususan
Tarikh Tutup/Jam Harga Dokumen
1. MDKP.NS
04.400-7/2023-081
S028/2023 MENAIK TARAF PASAR
AWAM JUASSEH, MD KUALA PILAH
Kategori : B,CE            
Pengkhususan B04 & CE21

31 Oktober 2023

(Selasa)
12.00
t/hari

RM 50.00
2. MDKP.NS 04.400-7/2023-085 S032/2023 MENAIK TARAF DEWAN ORANG RAMAI TANJONG IPOH, MD KUALA PILAH Kategori : B,CE   Pengkhususan B04 & CE21
3. MDKP.NS 04.400-7/2023-086 S033/2023 MENAIK TARAF PASAR AWAM JOHOL, MD KUALA PILAH Kategori : B,CE Pengkhususan B04 & CE21

 

2.0     Lawatan Tapak:
            - Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah sahaja layak menyertai lawatan tapak

                           Tarikh          :  23 Oktober 2023 (Isnin)

                           Pendaftaran :   9.00 pagi - 10.00 Pagi

                           Tempat        :   Dewan Bandaran MDKP

                           Taklimat      :   10.00 Pagi

3.0     Syarat:

         3.1  Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) sahaja layak menyertai sebutharga.

        3.2  Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada PEMILIK  syarikat/kontraktor yang hadir untuk sesi pendaftaran pada tarikh yang telah ditetapkan. HANYA PEMILIK SYARIKAT sahaja yang dibenarkan menghadiri sesi pendaftaran tersebut dan wakil syarikat adalah TIDAK DIBENARKAN.

        3.3 Hendaklah membawa sijil-sijil asal SSM, CIDB dan PKK semasa lawatan tapak dan dipamerkan ketika pembelian borang di kaunter MDKP.
          3.4 Hendaklah membawa cop syarikat bagi memudahkan pengisian borang.

       3.5 Permohonan Kebenaran Khas untuk menyertai sebut harga di luar kod bidang adalah tidak dibenarkan
       3.6 PEMALSUAN BUTIRAN di dalam Borang Pendaftaran dan Dokumen Berkaitan seperti SPKK (CIDB),PKK (CIDB),STB (BPKU) dan lain-lain dokumen yang berkaitan adalah TIDAK LAYAK /TERBATAL dan laporan kepada CIDB akan dibuat untuk tindakan undang-undang.

        3.7  Dokumen Sebutharga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Majlis Daerah Kuala Pilah tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehiIangan,keIewatan dan MDKP tidak terikat menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran.

4.0    Dokumen Sebutharga
          4.1 Harga dokumen sebutharga bagi Gred G1 dijual dengan kadar: RM50.00 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Sahaja).

          4.2  Dokumen sebutharga boleh dibeli di Kaunter Hasil, MDKP mulai 25 Oktober 2023 (Rabu) sehingga 30hb Oktober 2023 (Isnin) pada pukul 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari dan 2.00 petang hingga 4.00 petang.

5.0      Tarikh Tutup:
           31hb  Oktober  2023  (Selasa)  jam  12.00  tengah  hari.  Sebutharga  hendaklah  disertai dengan salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan SSM yang masih sah, serta dimasukkan ke dalam peti tender Majlis Daerah Kuala Pilah.

6.0       Majlis tidak terikat untuk menerima sebutharga yang paling rendah atau mana-mana sebutharga yang berpatutan.