MENU

1. Tawaran adalah dibuka kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred G2 di bawah tajuk yang  bersesuaian  dan berdaftar  dengan  Majlis Daerah  Kuala  Pilah Tahun 2023 bagi menyertai sebutharga bagi kerja-kerja di bawah:-

Bil Rujukan MDKP
MDKP.NS 
No.
Sebut
      harga      
Projek Gred & Pengkhususan Tarikh Tutup
/Jam
Harga Dokumen
1. MDKP.NS 04.400-7/2023
-047
S013/2023 MENAIK TARAF
INFRASTRUKTUR PASAR MALAM MELANG, MD KUALA
PILAH
GRED G2
Kategori :CE,E Pengkhususan
CE01, CE21,
dan E11
20 Julai (Khamis) 2023
@
12.00
T/hari
RM 50.00
2. MDKP.NS
04.400-7/2023
-054
S020/2023 MENAIK TARAF
INFRASRUKTUR  AWAM DI DATARAN KUALA PILAH, MD KUALA PILAH
GRED G2
Kategori : CE Pengkhususan
CE01 dan CE21

 

2.0     Lawatan Tapak:
- Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah sahaja layak menyertai lawatan tapak

           Tarikh            :  12 Julai 2023 (Rabu)

           Pendaftaran   :   10.00 - 10.30 Pagi

           Tempat          :   Dewan Bandaran MDKP

           Taklimat        :   10.00 Pagi

 

3.0    Syarat

        3.1  Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) sahaja layak menyertai sebutharga.  Semakan pendaftaran perlu dilaksanakan sebelum pembelian Borang Sebutharga.

       3.2  Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada PEMILIK syarikat/kontraktor yang hadir untuk sesi pendaftaran pada tarikh yang telah ditetapkan. HANYA PEMILIK SYARIKAT sahaja yang dibenarkan menghadiri sesi pendaftaran tersebut dan wakil syarikat adalah TIDAK DIBENARKAN.

      3.3  Hendaklah membawa sijil-sijil asal SSM, CIDB dan PKK semasa lawatan tapak dan dipamerkan ketika pembelian borang di kaunter MDKP.

        3.4  Hendaklah membawa cop syarikat bagi memudahkan pengisian borang.

      3.5  Permohonan Kebenaran Khas untuk menyertai sebut harga di luar kod bidang adalah tidak dibenarkan.

        3.6   PEMALSUAN BUTIRAN di dalam Borang Pendaftaran dan Dokumen Berkaitan seperti SPKK (CIDB), PKK (CIDB),STB (BPKU) dan Iain Iain dokumen yang berkaitan adalah TIDAK LAYAK /TERBATAL dan laporan kepada CIDB akan dibuat untuk tindakan undang-undang.

       3.7  Dokumen Sebutharga yang lewat diterima  tidak akan dipertimbangkan. Majlis Daerah Kuala Pilah tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan,kelewatan dan MDKP  tidak  terikat  menerima  tawaran  terendah  atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran.

4.0  Dokumen Sebutharga

       4.1   Harga dokumen sebutharga bagi Gred G1 dijual dengan kadar: RM50.00 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Sahaja).

       4.2   Dokumen sebutharga boleh dibeli di Kaunter Hasil, MDKP mulai 13 Julai 2023 (Khamis) sehingga 19 Julai 2023 (Rabu) pada pukul 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari dan 2.00 petang hingga 4.00 petang.

5.0  Tarikh Tutup:
20  Julai  2023  (Khamis)  jam  12.00  tengah  hari. Sebutharga hendaklah disertai dengan salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan SSM yang masih sah, serta dimasukkan ke dalam peti tender Majlis Daerah Kuala Pilah.

6.0  Majlis tidak terikat untuk menerima sebutharga yang paling rendah atau mana-mana sebutharga yang berpatutan.