MENU

            

                 STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2024

                                               MEI 2024

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
1. Penerimaan Aduan Awam 32
2. Pembayaran Cukai Taksiran 99
3. Pembayaran Kompaun Tempat Letak Kereta 628
4. Pembayaran Kompaun Kesalahan Lalu Lintas 0
5. Permohonan OSC 3.0 Plus 23
6. Sewa 9
  JUMLAH 791