MENU
 • Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan 1981 (Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris)
 • Undang-undang Kecil Melesen Tred, Perniagaan, Perindustrian dan lain-lain Profesyen (MDKP) 1981
 • Undang-undang Kecil Penjaja (MDKP) 1981
 • Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (MDKP) Akta Kerajaan Tempatan 1981
 • Undang-undang Kecil Kadar Bayaran bagi Tangki Najis, Membuang dan Melupus Sampah dan Najis (MDKP) 1981
 • Undang-undang Kecil Kawalan dan Penyeliaan Tempat-Tempat Makan (MDKP) 1983
 • Undang-undang Kecil Bayaran Denda (LESEN)(MDKP) 1984. (Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris)
 • Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (MDKP) 1984.
 • Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran (MDKP) 1984
 • Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1986.
 • Undang-undang Kecil Panggung dan Tempat Hiburan Awam (MDKP) 1987
 • Undang-undang Kecil Kerja Tanah (MDKP) 1988 Hawker (District Council of Kuala Pilah) By - Law 1981 (Bahasa Inggeris)
 • Undang-undang Kecil, Kawalan Dan Peruntukan Ruang Letak Kereta Diluar Jalan (MDKP) 1990.
 • Undang-undang Kecil Pasar (MDKP) 1988 Undang-undang Kecil Taman (PBTNS) 1997
 • Undang-undang Kecil Iklan (PBTNS 1992)