MENU

 

PENAMBAHBAIKAN PERATURAN PENGESAHAN SIJIL SAKIT SWASTA YANG MELEBIHI 15 HARI BAGI RAWATAN PESAKIT LUAR OLEH PEGAWAI PERUBATAN  KERAJAAN

JPA.SARAAN (S) 43/34 Jld.3 (24)

BERTARIKH : 18 FEBRUARI 2022

 

 

PENANGGUNGAN KOS KEMUDAHAN RAWATAN PERUBATAN BAGI PEGAWAI, PESARA DAN TANGGUNGAN YANG BERKHIDMAT DI BAWAH PERKHIDMATAN AWAM NEGERI (PAN), PIHAK BERKUASA BERKANUN PERSEKUTUAN/NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) YANG MENDAPATKAN RAWATAN DI HOSPITAL PENGAJAR UKM

RUJUKAN UKM. HTM.3/303/2

BERTARIKH : 22 DISEMBER 2023

 

 

 

PELAKSANAAN WAKTU BEKERJA FLEKSI DI AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN

CERAIAN SR.4.1.1

https://docs.jpa.gov.my/docs/myppsm/PPSM/SR/Waktu-bekerja/10/

Tahun 2023
Bilangan 4
Status Kuatkuasa
Kategori PELAKSANAAN WAKTU BEKERJA FLEKSI (WBF) DI AGENSI
KERAJAAN PERSEKUTUAN

 

PEKELILING

 

JPA.100-1/4/2(20) Pemakaian Pakaian Batik Malaysia Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan

 

Tahun 2021
Bilangan 1
Status Kuatkuasa
Kategori Pemakaian Pakaian Batik Malaysia Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan